Auteursrechten
18 november 2019

Wat zijn naburige rechten?

Wat zijn naburige rechten?

Naburige rechten zijn een specifieke set van auteursrechten voor een aantal bijzondere categorieën van rechthebbenden. Naburige rechten beschermen in plaats van originele creaties, de prestaties van:

  • Uitvoerende kunstenaars  of personen die een werk voor een publiek brengen via een uitvoering of een opvoering. Denk aan zangers, acteurs, ballerina’s, muzikanten, regisseurs,…
  • Producenten van fonogrammen of films. Zij beschikken over het naburig recht op de eerste vastlegging van het geluid en/of beeld op een drager.
  • Omroeporganisaties zoals de openbare omroep of commerciële omroepen als VTM of Vier hebben een exclusief recht op hun uitzendingen.

Uitvoerende kunstenaars en producenten kunnen zich niet verzetten tegen het publieke gebruik van hun repertoire, maar ze ontvangen hier wel een billijke vergoeding voor. 

Het zijn de gebruikers die de rekening betalen. Beheersmaatschappijen zoals SabamSofam of deAuteurs innen de gelden en betalen ze uit.

Deel dit artikel