Auteursrechten
9 oktober 2019

Wat zijn auteursrechten?

Wat zijn auteursrechten?

Wat betekent auteursrecht?

Het auteursrecht is een bij wet geregeld exclusief recht dat makers van werken (“auteurs”) beschermt en hen het recht geeft te bepalen wat anderen al dan niet met dat werk mogen doen (Boek XI, Titel 5, Wetboek Economisch recht). 

Concreet houdt dit in dat je zonder toestemming van de auteur geen gebruik mag maken van zijn/haar werk. Alleen de auteur heeft het recht om het werk te reproduceren of aan het publiek mee te delen.

Waarop kan je auteursrechten laten gelden in België?

De wet verleent bescherming aan ‘werken van letterkunde of kunst’ onder de volgende voorwaarden:
  • Het werk moet een materiële en concrete vorm hebben, bijvoorbeeld de concrete bewoordingen van een verhaal in boekvorm gegoten. Loutere ideeën en concepten, zoals een verhaal dat niet in een concrete structuur vertaald is, beschermt het auteursrecht niet.
  • Officiële publicaties van de overheid zoals wetten, decreten, … beschermt het auteursrecht evenmin.
  • Het werk moet origineel zijn ofwel uitdrukking geven aan de intellectuele inspanning van de maker. Origineel verwijst in deze context dus niet naar nieuw, creatief, esthetisch of artistiek. Wél naar de vrije creatieve keuzes van de auteur. 
  • Voor software en databanken geldt een bijzondere regeling.
Om door het auteursrecht beschermd te worden, moet een werk aan de centrale voorwaarde van de originaliteit of oorspronkelijkheid voldoen. Dat wil zeggen dat de auteur een eigen intellectuele inspanning heeft verricht. En dat een deel van zijn of haar persoonlijkheid in het werk vervat moet liggen. Door bepaalde specifieke keuzes te maken bij de creatie van het werk heeft de auteur er een diens persoonlijke stempel op gedrukt. 

Het voorbeeld bij uitstek van een werk waarop je auteursrechten kan doen gelden is natuurlijk een boek of een andere – originele – tekst

Maar er zijn ook minder voor de hand liggende voorbeelden van werken die de bescherming van het auteursrecht kunnen genieten: software, foto’s, films, slogans, toespraken, meubelen, cursusmateriaal, toneelstukken, muziek, beeldende kunstwerken, bouwwerken, scenario’s, schilderijen, voordrachten, choreografieën, grafische ontwerpen,…  

Samengevat: alles dat door een mens is uitgedrukt in een concrete vorm en dat een zekere vorm van originaliteit bezit wordt beschermd door het auteursrecht. 

Deel dit artikel