Auteursrechten

Praktische informatie over auteursrechten

ook bruikbaar is voor niet-juristen of niet-fiscalisten, dat is de betrachting van Auteursrechten.be
Download white paper

Alle artikels

1 januari 2020

Wat zijn auteursrechten?

Wat betekent auteursrecht? Het auteursrecht is een bij wet geregeld exclusief recht dat makers van werken (“auteurs”) beschermt en hen het recht geeft te bepalen wat anderen al dan niet met dat werk mogen doen (Boek I, Wetboek Economisch recht).  Concreet houdt dit in dat je zonder toestemming van de auteur geen gebruik mag maken van…

Lees meer
1 januari 2020

Wie kan de bescherming van het auteursrecht claimen?

Wat is een auteur? Diegene die het auteursrecht kan uitoefenen is de auteur van het werk. Daarbij vallen meteen een paar belangrijke kanttekeningen te maken. 1. Natuurlijk persoon Een eerste belangrijk punt is dat naar Belgisch recht, een auteur steeds een natuurlijke persoon is, met name de natuurlijke persoon die de auteursrechtelijke creatie daadwerkelijk tot stand bracht.…

Lees meer
1 januari 2020

Auteursrecht uitzonderingen op de bescherming

Het auteursrecht is geenszins onbeperkt of onbegrensd: tegen bepaalde vormen van gebruik kan een auteur zich niet verzetten. In die gevallen geldt een vermoeden dat hij of zij toestemming gegeven heeft.   Auteursrecht uitzonderingen  Citaten: dit laat toe dat om fragmenten van het werk te gebruiken voor recensies, onderwijs of kritiek. Een tijdschrift dat een boekrecensie publiceert,…
Lees meer
1 februari 2020

Auteursrechten: relevante wetgeving

Artikel 17, WIB 92 § 1. Inkomsten uit roerende goederen en kapitalen zijn alle opbrengsten van roerend vermogen aangewend uit welken hoofde ook, namelijk:1° dividenden ; 2° interest ; 3° inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen ; 4° inkomsten die begrepen zijn in lijfrenten of tijdelijke renten die geen pensioenen zijn…
Lees meer
1 januari 2020

Wat zijn naburige rechten?

Naburige rechten zijn een specifieke set van auteursrechten voor een aantal bijzondere categorieën van rechthebbenden. Naburige rechten beschermen in plaats van originele creaties, de prestaties van: Uitvoerende kunstenaarsof personen die een werk voor een publiek brengen via een uitvoering of een opvoering. Denk aan zangers, acteurs, ballerina’s, muzikanten, regisseurs,… Producenten van fonogrammen of films. Zij beschikken…

Lees meer
3 februari 2020

Hoe ontstaat auteursrecht?

Auteursrecht ontstaat vanzelf, door het louter uitdrukken in een concrete vorm van het werk. Naar Belgisch recht is elk werk dus automatisch beschermd, zonder registratie of andere administratieve formaliteiten. Het bestaan van een werk en wie het heeft gecreëerd is een feitenkwestie. Copyright symbool Het toevoegen van een copyright-teken(©), gevolgd door je naam, heeft in België geen juridische…

Lees meer